top of page

Informatie cliënten

Contractvrije zorgverlener

Ik ben een contractvrij werkend psychiater. Dat betekent dat ik om beroepsinhoudelijke en ethische overwegingen geen contracten teken met zorgverzekeraars. Per twee maanden zal ik de factuur (conform landelijk NZA-tarief) aan u sturen. U kunt uw factuur zelf declareren bij uw verzekeraar.

Welke zorgverzekering in 2023?

Voor volledige vergoeding van mijn factuur cf het landelijk vastgestelde (NZA) tarief is het aan te raden dat u een zorgverzekering kiest, die u echte vrijeartsenkeuze en volledige vergoeding biedt. De verzekeraars die voor 2023 een pure restitutieverzekering bieden, zijn Stad Holland, Menzis en Zilveren Kruis. Overige restitutieverzekeraars eisen komend jaar dat u eerst een medische check bij hen ondergaat.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de ContractVrijePsycholoog. De Consumentenbond biedt ook goede informatie over ziektekosten-verzekeringen.

Wilt u meer lezen over verzekeringen, lees dan hieronder door: 

Restitutieverzekering

Bij een restitutieverzekering krijgt u bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heeft u dus meer keuzevrijheid. Gaat u naar een zorgverlener die contractvrij werkt, dan moet u vaak de rekening voorschieten. Deze kunt u later bij uw zorgverzekeraar declareren. Bij een zuivere restitutiepolis bent u volledig vrij om uw eigen zorgverlener te kiezen.

Naturaverzekering

Bij een naturapolis kunt u meestal alleen kiezen voor een arts of behandelaar waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Doet u dat niet, dan krijgt u te maken met vergoedingspercentages voor contractvrije zorg en moet u een deel van de rekening zelf betalen. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en zorgverzekering die u heeft, is dat ongeveer 20% tot 50% van de factuur. Dat kan bij een jaar behandeling dus behoorlijk in de papieren lopen.

Verschil tussen restitutie- en naturapolis

Een belangrijk verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat u met een restitutiepolis zelf uw arts en andere zorgverleners mag kiezen, zonder dat dit van invloed is op de vergoeding van zorg die u ontvangt.

Gaat u met een naturapolis naar een contractvrije zorgverlener, dan betaalt u een gedeelte van de rekening zelf. Een restitutieverzekering is vaak iets duurder dan een naturaverzekering.

Vergoeding contractvrije zorg

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt u bij een restitutiepolis in principe de kosten van (contractvrije) zorg volledig vergoed, tenzij het in rekening gebrachte tarief excessief hoog is (hoger dan wettelijk NZA-tarief). De omschrijving door verschillende verzekeraars van wat de restitutiepolis inhoudt loopt echter erg uiteen. Bij sommige verzekeraars wordt tevoren ook toestemming gevraagd vooraleer u aan uw behandeling kunt beginnen.  Leest u vooral uw polis erg goed voordat u begint aan uw behandeling. 

Zo krijgt u bij sommige restitutiepolissen maximaal 100% van het in Nederland marktconforme tarief en bij andere restitutiepolissen 100% van het wettelijk maximumtarief. Kijk dus in de polisvoorwaarden goed welke voorwaarden uw zorgverzekeraar hanteert. Uw zorgverzekeraar is verplicht u schriftelijk te laten weten welk percentage men hanteert, zodat u weet waarvoor u kiest.

bottom of page